اخرین محصولات ثبت شده

مقاله کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

مقاله کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای - کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای حوادث ناشی از کار 1 امتحانات و تقسیم بندی نمرات یک امتحان میان ترم (بعد از ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله پاسخهای ایمنی هومورال

مقاله پاسخهای ایمنی هومورال - پاسخهای ایمنی هومورال روس مطالب این جلسه: مروری کلی بر پاسخهای ایمنی هومورال و انواع سلولهای B مکانیسمهای پاسخ ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ایمنی صنعتی

مقاله ایمنی صنعتی - بنام خدا ایمنی صنعتی ایمنی صنعتی چیست؟ در محیط‌های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان، غالبا كارگران در معرض خط...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ایمنی سلولی

مقاله ایمنی سلولی - بنام خدا ایمنی سلولی 3 در این جلسه خواهید آموخت: نحوه شناخت آنتی ژن توسط سلول T مراحل پاسخ ایمنی سلولی مکانیسمهای ا...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی

مقاله ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی - بنام خدا ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی سرفصل مطالب: توصیه های کلی در کار با ح...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله پاسخهای ایمنی سلولی

مقاله پاسخهای ایمنی سلولی - بنام خدا 2 پاسخهای ایمنی سلولی اهداف این جلسه: انواع سلولهای T نحوه فعالیت سلولهای T مکانیسمهای ایجاد سیگنال ت...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات

مقاله نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات - بنام خدا نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات هدف از تجزیه و تحلیل علت ریشه...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله محصول سالم نهایی سمینار ایمنی غذا

مقاله محصول سالم نهایی سمینار ایمنی غذا - محصول سالم چیست؟ بررسی اثر سوء باقیمانده سموم شیمیایی کشاورزی در محصولات کشاورزی مدیریت تلفیقی آفات...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله معرفی برنامه های پیشگیری از حوادث و ارتقاء ایمنی

مقاله معرفی برنامه های پیشگیری از حوادث و ارتقا ایمنی - بنام خدا معرفی برنامه های پیشگیری از حوادث و ارتقاء ایمنی تقسیم بندی حوادث حوادث غير ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله معرفي سيستمهاي ايمني و مراقبت های ایمنی

مقاله معرفي سيستمهاي ايمني و مراقبت های ایمنی - معرفي سيستمهاي ايمني و مراقبت هاي ايمني امروزه ایمنی خودرو در عرصه رقابت جهانی از مهمترین عوام...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله عینک ایمنی

مقاله عینک ایمنی - بنام خدا عینک ایمنی Safety Spectacles وسایل محافظت از چشم و صورت به 7 گروه اصلی طبقه بندی می شوند: گروه 1: عینک های ای...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله علایم ایمنی

مقاله علایم ایمنی - بنام خدا علایم ایمنی مقدمه نگرش های زیادی به منظور کنترل خطرات وجود دارد که معمولا از لحاظ سلسله مراتب به صورت زیر تقسیم...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل