مقاله جزوه آموزشی ایمنی بیمار

دسته بندي : علوم پایه » ایمنی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جزوه آموزشی ایمنی بیمار
1
‏مقدمه‏:
‏عوارض‏ ‏ناخواسته‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏اقدامات‏ ‏درماني‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏متضرر‏ ‏كردن‏ ‏بيماران‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏فيزيکي،‏ ‏روحي‏- ‏رواني‏ ‏و‏ ‏مالي،‏ ‏خانواده‏ ‏ايشان،‏ ‏کادر‏ ‏درماني‏ ‏و‏ ‏جامعه‏ ‏را‏ ‏نيز‏ ‏تحت‏‌‏تاثير‏ ‏عواقب‏ ‏سوء‏ ‏خود‏ ‏قرار‏ ‏مي‏‌‏دهند‏. ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏آمار‏ ‏جهاني‏ ‏و‏ ‏مطالعات‏ ‏در‏ ‏کشورهاي‏ ‏مختلف‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏توسعه‏ ‏يافته،‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏و‏... ‏ميزان‏ ‏قابل‏ ‏توجهي‏ ‏از‏ ‏بيماران‏ ‏مورد‏ ‏پذيرش‏ ‏در‏ ‏مراکز‏ ‏تشخيصي‏ ‏و‏ ‏درماني‏(‏بيش‏ ‏از‏ 10 ‏درصد‏ ‏طبق‏ ‏آمار‏ ‏دفتر‏ ‏منطقه‏ ‏مديترانه‏ ‏شرقي‏ ‏سازمان‏ ‏جهاني‏ ‏بهداشت‏ ) ‏به‏ ‏نوعي‏ ‏متاثر‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏حوادث‏ ‏هستند‏.
‏تحقیقات انجام گرفته در استرالیا و آمریکا و انگلستان نشانگر این است که ‏10%  ‏ ‏بستری بیمار در بیمارستان منجر به ایجاد آسیب به بیماران و پرسنل بیمارستان م‏ی شود.
‏دو‏ ‏نکته‏ ‏مهم‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏اين‏ ‏وقايع‏ ‏يکي‏ ‏ناخواسته‏ ‏بودن‏ ‏و‏ ‏ديگري‏ ‏قابل‏ ‏پيشگيري‏ ‏بودن‏ ‏اکثريت‏ (‏بيش‏ ‏از‏ 70 ‏درصد‏) ‏آنهاست‏.
‏از‏ ‏سوي‏ ‏ديگر‏ ‏نحوه‏ ‏نگرش‏ ‏به‏ ‏علل‏ ‏بروز‏ ‏خطاها‏ ‏و‏ ‏شناخت‏ ‏عوامل‏ ‏اصلي‏ ‏و‏ ‏زمينه‏‌‏اي‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفتن‏ ‏کاستي‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏نقش‏ ‏سيستم‏‌‏ها‏ ‏در‏ ‏زمينه‏‌‏سازي‏ ‏و‏ ‏بروز‏ ‏اين‏ ‏اتفاقات‏ ‏و‏ ‏تمرکز‏ ‏بر‏ ‏سيستم‏ ‏به‏ ‏جاي‏ ‏فرد‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مقصر‏ ‏اصلي‏ ‏در‏ ‏برخورد‏ ‏با‏ ‏مشکل‏ ‏و‏ ‏برنامه‏‌‏ريزي‏ ‏و‏ ‏طراحي‏ ‏راه‏‌‏حل‏‌‏ها،‏ ‏تعيين‏‌‏کننده‏ ‏کاميابي‏ ‏يا‏ ‏ناکامي‏ ‏در‏ ‏کاهش‏ ‏خطاهاست‏.‏
‏حوادث و خطاها کدامند؟
‏پتانسیل ایجاد خطا یک چالش دائمی برای ارائه خدمات بهداشتی ایمن و مناسب می یاشد. وقتی که مسائل رو به خطا پیش رود ( به سمت ایجاد مشکل سوق یابد)، یا در بعضی از موارد از بعضی مسائل اجتناب شود، فرصتی بری بیماران، تیم ها و سازمانها برای شناسایی علت اتفاق می باشد و در اینجا نیازمند فعالیتی برای بهبود ایمنی بیمار هستیم.‏
‏وقتی درباره حوادث، خطاها و اتفاقات منجر به خطا صحبت می کنیم، منظورمان چیست؟
‏حادثه:‏ اتفاق ناخواسته یا غیر قابل انتظار که منجر به آسیب به بیمار یا کارمند می شود، شامل مرگ، ناتوانی، جراحت، بیماری یا هرگونه آسیب دیگر می باشد.
‏خطا :‏ اشتباه، لغزش یا تخلف که منجر به حادثه می شود.
‏حوادث به خیر گذشته :‏ هر شرایطی که بتواند منجر به حادثه شده، اما حادثه ای ایجاد نکند.
‏پیامد فیزیکی و روانی این حوادث برای بیماران، پرسنل و ارائه دهندگان مراقبت می تواند قابل توجه باشد. این حوادث ‏ناگوار همچنین افزایش دهنده هزین‏ه ارائه خدمات بوده‏،‏ روند ( فرآیند) درمان رانیز با مشکلاتی مواجه می‏ نماید و منجر به نارضایتی در بی‏ن بیماران و پرسنل خواهد شد.
‏حوادث بالینی و اتفاقاتی که نزدیک به حوادث ناگوار است، حتی جایی که هیچ آسیبی به بیمار نرسیده باشد، نیاز به عملکرد مناسب برای مدیریت ریسک و کاهش خطاها را برجسته می کند. اینجا فرصت ارزشمندی برای یادگیری از موانعی و اتفاقات منجر به حادثه برای جلوگیری از وقوع مجدد آن می باشد. گزارش دهی و یادگیری از حوادث و اتفاقات‏ ‏نزدیک به حادثه یکی از بخش های فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است و منجر به ارتقای ایمنی بیماران، همراهان و پرسنل خواهد شد‏.
‏ ‏ما تنها زمانی می توانیم بر روی پروسیجرها و عملیاتی که ایمنی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد مداخله انجام دهیم که با همکارانمان برای شناسایی موراد زیر تعامل داشته باشیم:
‏چه اشتباهی رخ داده است؟
‏کجا این اتفاق افتاده است؟
‏چرا این اتفاق افتاده است؟
‏بازنگری و آنالیز حوادث و حوادث بخیر گذشته برای شناسایی علل لازم و ضروری است. این موضوع شامل ابزارهای بهبود کیفیت مانند تحلیل ریشه ای وقایع یا تحلیل حوادث خیلی برجسته ( مهم ) می باشد. در ابتدا که علل شناسایی شد‏ند ‏می توانیم برای کمینه سازی یا جلوگیری از وقوع مجد‏د این حادثه عمل کنیم.
‏ایمنی بیمار با این مسئله که چرا این اتفاق افتاده است به وسیله تشویق پرسنل و بیماران برای گزارش دهی و بازنگری حوادث سروکار دارد( مورد ملاحظه قرار می دهد). درک آن که چرا حادثه اتفاق افتاد به شما فرصت آن را می دهد تا روش ارائه مراقبت را تغییر دهد.
‏تاکید بر ایمنی می تواند منجر به ارتقای مدیریت ریسک در تیم ها شده و در اداره یک سازمان نیز کمک کننده ( یاری دهنده ) باشد.
‏گزارش دهی و ‏يادگيري ‏از ‏خطاها:
‏يك‏ ‏جزء‏ ‏اساسي‏ ‏براي‏ ‏ارتقاي‏ ‏ايمني‏ ‏بيمار،‏ ‏گزارش‏ ‏حوادث‏ ‏است‏. ‏گزارش‏ ‏حوادث‏ ‏به‏ ‏تنهايي‏ ‏ايمني‏ ‏بيمار‏ ‏را‏ ‏ارتقا‏ ‏نمي‏ ‏بخشد‏ ‏بلكه‏ ‏يادگيري‏ ‏از‏ ‏خطاهاست‏ ‏كه‏ ‏امري‏ ‏اساسي‏ ‏است‏. ‏اين‏ ‏يادگيري‏ ‏هاست‏ ‏كه‏ ‏بايد‏ ‏انتشار‏ ‏يابد‏ ‏و‏ ‏اجرا‏ ‏شود‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏وقوع‏ ‏حوادث‏ ‏مشابه‏ ‏در‏ ‏آينده‏ ‏جلوگيري‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏بهتر‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏امر‏ ‏در‏ ‏تمامي‏ ‏سيستم‏ ‏مراقبت‏ ‏سلامت‏ ‏اجرا‏ ‏شود‏.
‏جهت‏ ‏شناسايي‏ ‏خطاها،‏ ‏روش‏ ‏هاي‏ ‏مختلفي‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏اين‏ ‏روش‏ ‏ها‏ ‏مي‏ ‏تواند‏ ‏شامل،‏ ‏بررسي‏ ‏پرونده‏ ‏ها،‏ ‏گزارش‏ ‏دهي‏ ‏خطاها،‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏تجربيات‏ ‏بيماران،‏ ‏بررسي‏ ‏شاخص‏ ‏هاي‏ ‏ايمني‏ ‏بيمار،‏ ‏بررسي‏ ‏شكايات‏ ‏و‏ ‏نتايج‏ ‏رضايتمندي‏ ‏بيماران‏ ‏باشد‏.
‏جزوه آموزشی ایمنی بیمار
2
‏يكي‏ ‏از‏ ‏روش‏ ‏هاي‏ ‏شناسايي‏ ‏خطا‏ ‏همان‏ ‏گزارش‏ ‏دهي‏ ‏خطاها‏ ‏است‏.
‏طراحي‏ ‏ايده‏ ‏ال‏ ‏براي‏ ‏يك‏ ‏سيستم‏ ‏گزارش‏ ‏دهي‏ ‏خطا‏ ‏مي‏ ‏تواند‏ ‏شامل‏ ‏موارد‏ ‏زير‏ ‏باشد‏:
‏كليات ‏طرح
‏هيچ‏ ‏عواقبي‏ ‏متوجه‏ ‏گزارش‏ ‏دهنده‏ ‏نشود
‏تمام‏ ‏خطاها‏ ‏حتي‏ ‏موارد‏ ‏نزديك‏ ‏به‏ ‏خطا‏(near miss‏)‏گزارش‏ ‏شود‏.‏ ‏ازتوصيه‏ ‏هايي‏ ‏كه‏ ‏براي‏ ‏اصلاح‏ ‏داده‏ ‏مي‏ ‏شود،‏ ‏فيدبك‏ ‏گرفته‏ ‏شود
‏جمع ‏آوري ‏داده
‏فرم ه‏اي‏ ‏گزارش‏ ‏خطا‏ ‏را‏ ‏تهيه‏ ‏كرده‏ ‏ودر‏ ‏اختيار‏ ‏كساني‏ ‏قرار‏ ‏دهيد‏ ‏كه‏ ‏دوست‏ ‏دارند‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏زمينه‏ ‏همكاري‏ ‏كنند
‏ب‏ه ‏منظور‏ ‏روشن‏ ‏شدن جزييات‏ ‏گزارش،‏ ‏اجازه‏ ‏تماس‏ ‏بعدي‏ ‏با‏ ‏گزارش‏ ‏دهنده‏ ‏خطا‏ ‏داده شود‏
‏(ک‏وشش در‏ ‏ناشناس‏ ‏بودن‏ ‏فرد‏)
‏بر‏ ‏توصيف‏ ‏مراحل‏ ‏رويداد‏ ‏خطا‏ ‏تاكيد‏ ‏شود
‏از‏ ‏يك‏ ‏سيستم‏ ‏كامپيوتري‏ ‏آنلاين‏ ‏براي‏ ‏تسهيل‏ ‏گزارش‏ ‏دهي،‏ ‏استفاده‏ ‏شود
‏مرحله ‏تحليلي
‏داده‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏تمام‏ ‏افرادي‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏نوعي‏ ‏در‏ ‏حادثه‏ ‏درگير‏ ‏مي‏ ‏باشند،‏ ‏جمع‏ ‏آوري‏ ‏شود
‏در‏ ‏موقع‏ ‏رخداد‏ ‏يك‏ ‏حادثه‏ ‏واحد،‏ ‏تمام‏ ‏سيستم‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته شوند
‏حوادث‏ ‏براساس‏ ‏محلي‏ ‏كه‏ ‏اتفاق‏ ‏مي‏ ‏افتند،‏ ‏طبقه‏ ‏بندي‏ ‏شوند
‏حوادث‏ ‏بر‏ ‏حسب‏ ‏رويكرد‏ ‏قابل‏ ‏قبول‏ ‏تقسيم‏ ‏خطا،‏ ‏طبقه‏ ‏بندي‏ ‏شوند
‏مشكلات‏ ‏شايع‏ ‏در‏ ‏يك‏ ‏بخش‏ ‏شناسايي‏ ‏شوند
‏مداخله
‏نقص‏ ‏هاي‏ ‏زمينه‏ ‏اي‏ ‏سيستم‏ ‏به‏ ‏وسيله‏ ‏آناليز‏ ‏تمامي‏ ‏خطاها‏ ‏پيدا‏ ‏شوند
‏محيط‏ ‏هاي‏ ‏مستعد‏ ‏خطا‏ ‏براي‏ ‏انجام‏ ‏مطالعات‏ ‏اضافي‏ ‏مورد‏ ‏هدف‏ ‏قرار‏ ‏داده ‏شوند
‏اقدامات‏ ‏اصلاحي‏ ‏اجرا‏ ‏شده‏ ‏براي‏ ‏بررسي‏ ‏اثر‏ ‏بخشي‏ ‏آنها،‏ ‏پيگيري‏ ‏شوند
‏استراتژي‏ ‏مداخلات‏ ‏به‏ ‏وسيله‏ ‏يك‏ ‏تيم‏ ‏چند‏ ‏منظوره،‏ ‏مشخص‏ ‏شوند
‏براي‏ ‏تصميم‏ ‏گيران‏ ‏و‏ ‏سياست‏ ‏گزاران‏ ‏توصيه‏ ‏هايي‏ ‏در نظر گرفته شوند
‏تعریف ایمنی بیمار:
‏ایمنی بیمار عبارت است از رهایی از جراحات تصادفی که در اثر مراقبت های پزشکی و در ‏نتیجه خطاهای پزشکی ایجاد می شود‏.
‏آژانس بین المللی ایمنی بیمار در سال 2003 ، ایمنی بیمار را فرآیندی تعریف کرد که به موجب آن بیمارستان ایمنی بیشتری برای بیمارش ایجاد می کند.‏ ‏ بنابراین ایمنی بیمار شامل موارد زیر است:
‏ارزیابی ریسک
‏شناسایی و مدیریت ریسک های مرتبط با بیمار
‏گزارش دهی و تحلیل حوادث
‏ظرفیت یادگیری و پیگیری حوادث و پیاده سازی راه حل هایی برای به حداقل رساندن تکرار مجدد آن خطا
‏ارزيابي ايمني بيمار
‏به دليل اينكه موضوع ايمني چند بعدي است، درك و پايش و توسعه ايمني نيازمند اندازه گيري هاي مختلف داده هاي (كمي و كيفي) است شامل:
‏اندازه گيري رضايتمندي بيمار
‏اندازه گيري هاي كمي و كيفي فرهنگ ايمني بيمار
‏داده هاي روتين بيمار
‏پرونده بيماران
‏سيستم هاي گزارش دهي
‏ارزش ‏"‏تحليل كيفي‏"‏ رويدادهاي نامطلوب در افزايش دانش علّي، پيشگيري و عملكرد ايمن، مهم است.
‏در‏"‏روشهاي كمي‏"‏ازشاخص هاوروشهاي تجزيه و‏تحليل ا‏پيدميولوژيكي استفاده مي گردد تا‏وجوه ايمني بيمار‏بطور‏كمي اندازه گيري‏ شود.
‏برنامه‏ ‏هاي‏ ‏معاونت‏ ‏سلامت‏ ‏وزارت‏ ‏بهداشت‏ ‏درمان‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏پزشکی
‏جزوه آموزشی ایمنی بیمار
3
‏شروع‏ ‏آموزش‏ ‏بيمارستانهاي‏ ‏كشور‏ ‏با‏ ‏برگزاري‏ ‏كارگاهها‏
‏تدوين‏ ‏شاخصهاي‏ ‏كشوري‏ ‏ايمني‏ ‏بيمار‏ (‏به‏ ‏منظور‏ ‏پايش‏ ‏ايمني‏ ‏بيمار‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏ملي‏)
‏شروع‏ ‏تدوين‏ ‏گايدلاينها
‏طراحي‏ ‏سيستم‏ ‏گزارش‏ ‏گيري‏ ‏كشوري‏ ‏بر‏ ‏مبناي‏ ‏وب
‏برنامه‏ ‏هاي‏ ‏كشوري‏ ”‏جراحي‏ ‏ايمن‏“‏ ‏و‏ ”‏بهداشت‏ ‏دست‏“
‏ورود‏ ‏مبحث‏ ‏ایمنی‏ ‏بیمار‏ ‏به‏ ‏کوریکولوم‏ ‏آموزشی
‏برنامه‏ ‏بيمارستانهاي‏ ‏دوستدار‏ ‏ايمني‏ ‏بيمار‏(PSFHI‏)
‏انتظارات‏ ‏از‏ ‏دانشگاههاي‏ ‏علوم‏ ‏پزشكي
‏حمایت‏ ‏و‏ ‏پایش‏ ‏اجرا‏ ‏و‏ ‏پیشرفت‏ ‏برنامه‏ ‏در‏ ‏بیمارستانهای‏ ‏تابعه
‏جلب‏ ‏مشارکت‏ ‏درون‏ ‏بخشی‏ (‏اداره‏ ‏پرستاری،‏ ‏معاونت‏ ‏دارو‏ ‏غذا،‏ ‏تجهیزات‏ ‏پزشکی‏ ‏و‏ ...) ‏و‏ ‏برون‏ ‏بخشی‏ (‏نظام‏ ‏پزشکی،‏ ‏پزشکی‏ ‏قانونی،‏ ‏نظام‏ ‏پرستاری‏ ‏و‏ ...)
‏تشکیل‏ ‏کمیته‏ ‏راهبردی‏ ‏ایمنی‏ ‏بیماردر‏ ‏سطح‏ ‏دانشگاه
‏گسترش‏ ‏فرهنگ‏ ‏ایمنی‏ ‏بیمار‏ ‏در‏ ‏مراکز‏ ‏درمانی‏ ‏تابعه
‏پیگیری‏ ‏و‏ ‏پایش‏ ‏اجرای‏ ‏دستورالعملهای‏ ‏ابلاغی‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏ایمنی‏ ‏بیمار‏ (‏همانند‏ ‏جراحی‏ ‏ایمن‏ ‏و‏ ‏بهداشت‏ ‏دست‏)
‏توجه‏ ‏به‏ ‏آیتمهای‏ ‏ایمنی‏ ‏بیمار‏ ‏در‏ ‏بازدیدهای‏ ‏نظارتی
‏معرفی‏ ‏رابط‏ ‏ایمنی‏ ‏بیمار‏ ‏برای‏ ‏هر‏ ‏دانشگاه
‏برنامه‏ ‏بيمارستانهاي‏ ‏دوستدار‏ ‏ايمني‏ ‏بيمار (Patient Safety friendly Hospital Initiative‏)
‏درحال‏ ‏حاضركشورهايي‏ ‏درحوزه‏ ‏ي‏ EMRO‏ و‏ ‏ساير‏ ‏نقاط‏ ‏دنيا‏ ‏به‏ ‏برنامه ايمني‏ ‏بيمار‏ ‏متعهد‏ ‏شده‏ ‏اند‏ ‏كه‏ ‏ازكشورهايي‏ ‏مانند‏:‏ موزامبيك، سودان‏ ‏ويمن‏ ‏نيز‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏دركشورهاي‏ ‏كمتر‏ ‏توسعه‏ ‏يافته‏ ‏اشاره‏ ‏كرد‏.‏ ‏ ‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏هماهنگي‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏آمده‏ ‏با‏ WHO‏،‏ ‏چندین بيمارستان‏ ‏ازكشورمان‏ ‏پايلوت‏ ‏اين‏ ‏برنامه‏ ‏هستند.
PSFHI Manual
‏از‏ ‏سوی‏ ‏سازمان‏ ‏بهداشت‏ ‏جهانی‏ ‏راهنمایی‏ ‏برای‏ ‏ارزیابی‏ ‏انطباق‏ ‏بیمارستانها‏ ‏با‏ ‏استانداردهای‏ ‏ایمنی‏ ‏بیمارمورد‏ ‏انتظار‏ ‏از‏ ‏بیمارستانهای‏ ‏دوستدار‏ ‏ایمنی‏ ‏بیمار‏ ‏ارائه‏ ‏گردیده‏ ‏است‏.
Standards
‏این‏ ‏استانداردها‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏اهمیت‏ ‏و‏ ‏اولویت‏ ‏بر‏ 3 ‏نوع‏ ‏هستند‏:
‏استانداردهای‏ ‏ضروری‏ ‏یا‏ ‏حیاتی‏ (Critical Criteria‏)
‏استانداردهای‏ ‏محوری‏ (Core Criteria‏)
‏استانداردهای‏ ‏توسعه‏ ‏ای‏(Developmental Criteria‏)
Domains
‏استانداردها‏ ‏در‏ 5 ‏حوزه‏ ‏یا‏ ‏گروه‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرند‏:
‏حاکمیت ‏و ‏رهبري
‏مدیریت ‏ارشد ‏بیمارستان ‏به ‏ایمنی ‏بیمار ملزم ‏باشد.‏
‏بیمارستان ‏از ‏داده ‏هاي ‏جمع ‏آوري ‏شده
‏به ‏منظور ‏بهبودي ‏ایمنی ‏بیمار ‏و ‏ارائه خدمات ‏مناسب ‏استفاده ‏نمایند .
‏بیمارستان ‏جهت ‏ارائه ‏خدمات ‏داراي ‏وسایل ‏و ‏تجهیزات ‏ضروري ‏با ‏کارکرد مناسب ‏باشد.
‏جلب ‏مشارکت ‏و ‏تعامل ‏بیمار ‏و ‏جامعه
‏ایمنی ‏بیمار ‏در ‏منشور ‏حقوق ‏بیمار ‏و ‏ خانواده ‏لحاظ ‏شده ‏باشد .
‏بیمارستان ‏با ‏ارتقاء ‏سطح ‏آگاهی ‏بیماران ‏ و ‏مراقبت ‏به ‏ایشان ‏قدرت ‏و ‏امکان مشارکت ‏در ‏تصمیم ‏گیري ‏خود ‏را بدهد.
‏بیمارستان ‏بیماران ‏را ‏نسبت ‏به ‏ابراز ‏ انتقاد ‏و ‏بیان ‏دیدگاهها ‏تشویق ‏کند.
‏خدمات ‏بالینی ‏ایمن ‏و ‏مبتنی ‏بر ‏شواهد
‏داراي ‏سیستم ‏بالینی ‏اثر ‏بخش ‏باشدو ‏ ایمنی ‏بیمار ‏را ‏تضمین ‏کند.
‏داراي ‏سیستمی ‏به ‏منظور ‏کاهش ‏خطر ‏ابتلا به ‏عفونت ‏هاي ‏مکتسبه ‏خدمات ‏سلامت باشد.
‏ایمنی ‏خون ‏و ‏فراورده ‏هاي ‏خونی ‏را ‏تضمین ‏کند.
‏جزوه آموزشی ایمنی بیمار
4
‏سیستم ‏دارویی ‏بیمارستان ‏ایمن ‏باشد.
‏محیط ‏ایمن
‏بیمارستان ‏داراي ‏محیط ‏فیزیکی ‏امن ‏و ‏ ایمن ‏براي ‏بیماران ‏، ‏کارکنان ‏و ‏ملاقات کنندگان ‏باشد .
‏داراي ‏سیستم ‏ایمن ‏مدیریت ‏دفع ‏ پسماندها ‏باشد .
‏آموزش ‏مداوم
‏بیمارستان ‏برنامه ‏مشخص ‏و ‏ویژه ‏اي براي ‏ارتقاء ‏حرفه ‏اي ‏کارکنان ‏در ‏زمینه ایمنی ‏بیمار ‏دارد .
‏پژوهش ‏هاي ‏مرتبط ‏با ‏ایمنی ‏بیمار ‏به ‏ طور ‏مستمر ‏انجام ‏گیرد.
‏شاخصهای ایمنی بیمار‏ Patient Safety Indicators
‏شاخص هاي ايمني بيمار، مقياسهايي هستند كه به طور مستقيم‏ يا ‏غير‏ ‏مستقيم‏ حوادث ناگوار ‏قابل پيشگيري و کیفیت و نتایج (Outcome)‏ را پايش مي كنند.‏ با پایش این شاخصها می توان برنامه ارتقاء ایمنی و کیفیت‏ ‏خدمات‏ را رصد نموده در جهت پیشرفت آن برنامه ریزی کرد.
‏شاخص هاي سطح بيمارستاني ايمني بيمار (20 شاخص(
‏1-عوارض ‏بيهوشي‏
‏2-مرگ در گروههاي DRG‏ با احتمال ‏مرگ پايين
‏3-زخم بستر
‏4- ‏نارسایی‏ در ‏نجات‏ بیمار
‏5-جسم خارجي ‏بجا مانده در بدن بيمار به هنگام عمل جراحي
‏6-پنوموتوراكس در اثر بي احتياطي گروه درماني
‏7-عفونت انتخابي ‏به دليل مراقبت درماني
‏8-شكستگي ‏لگن‏ بعد از ‏عمل
‏9-هماتوم يا ‏خونريزي‏ بعد از ‏جراحي
‏10-اختلالات ‏فيزيولوژيك‏ و ‏متابوليك‏ بعد از ‏عمل
‏11-نارسايي تنفسي بعد از عمل
‏12- آمبولي ريوي يا ترومبوز عميق وريدي
‏13- عفونت خون بعد از عمل
‏14- جدا شدن زخم بعد از عمل در بيماران جراحي شكمي و لگني
‏15- پارگي و سوراخ شدگي تصادفي
‏16- واكنش ناشی از انتقال خون
‏17- آسيب حين تولد- آسيب به نوزاد
‏18- تروماي زايمان طبيعي با ابزار
‏19-تروماي زايمان طبيعي بدون ابزار
‏20-تروماي زايمان - سزارين
‏مدل‏ ‏دستيابي‏ ‏به ‏ايمني بيم‏ار (‏نظام‏ ‏ملي‏ ‏سلامت‏ ‏انگلستان)

 
دسته بندی: علوم پایه » ایمنی

تعداد مشاهده: 816 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:815 کیلوبایت

 قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل