فایل های دسته بندی ایمنی - صفحه 5

مقاله اهمیت تجزیه و تحلیل خطر در ایمنی مواد غذایی

مقاله اهمیت تجزیه و تحلیل خطر در ایمنی مواد غذایی - بنام خدا 1 اهمیت تجزیه و تحلیل خطر در ایمنی مواد غذایی 2 ما از آنچه می خوریم، ساخته می ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ایمنی تانک های ذخیره سازی

مقاله ایمنی تانک های ذخیره سازی - بنام خدا ایمنی تانک های ذخیره سازی به نام خدا مقدمه : در صنایع شیمیایی مواد ارزشمند مانند بنزین یا گاز مای...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ایمنی برق

مقاله ایمنی برق - بنام خدا 1 ایمنی برق 2 مقدمه      در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن ب...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ایمنی ، سلامت,استانداردهای فضا و تجهیزات ورزشی

مقاله ایمنی , سلامت استانداردهای فضا و تجهیزات ورزشی - بنام خدا ایمنی ، سلامت , استانداردهای فضا و تجهیزات ورزشی پرفسور نیگ در مرسم ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اصول ایمنی در آزمایشگاهها

مقاله اصول ایمنی در آزمایشگاهها - بنام خدا اصول ایمنی در آزمایشگاهها مهندس همت جو - زمستان 1390 3 مخاطرات عمده در آزمايشگاه: آتش شكستن ظرو...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله جزوه آموزشی ایمنی بیمار

مقاله جزوه آموزشی ایمنی بیمار - ‏جزوه آموزشی ایمنی بیمار 1 ‏مقدمه‏: ‏عوارض‏ ‏ناخواسته‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏اقدامات‏ ‏درماني‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏متضرر‏ ‏كردن...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اصول ایمنی در جوشکاری

مقاله اصول ایمنی در جوشکاری - بنام آنکه هستی از او یافتیم اصول ایمنی در جوشکاری کابل جوشکاری درارتباط با انتخاب کابل جوشکاری باید موارد زیر ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مسایل ایمنی برای شروع کار کشاورزی 9 ص

مقاله مسایل ایمنی برای شروع کار کشاورزی 9 ص - 1 ‏کشاورزی ‏کشاورزی‏ ‏یا‏ ‏برزگری‏ ‏فرآیند‏ ‏فراوری‏ ‏خوراک،‏ ‏الیاف‏ ‏و‏ ‏دیگر‏ ‏فراورده‏‌‏های‏ ‏...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) 11ص

مقاله معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) 11ص - ‏معرف‏ی‏ س‏ی‏ستم‏ ا‏ی‏من‏ی‏ و بهداشت مواد غذا‏یی‏ (HACCP‏ ) (بخش اول) ‏(Hazard Analys...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی