فایل های دسته بندی ایمنی - صفحه 8

مقاله ایمنی در رانندگی

مقاله ایمنی در رانندگی - ‏1 ‏ايمني در رانندگي ‏راننده خوب چه كسي است ‏راننده خوب كسي است كه در هر شرايطي اعم از وضعيت ناايمن جاده ويا خيابان شر...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخهای ایمنی هومورال ppt

پاسخهای ایمنی هومورال ppt - پاسخهای ایمنی هومورال روس مطالب این جلسه: مروری کلی بر پاسخهای ایمنی هومورال و انواع سلولهای B مکانیسمهای پاسخ س...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای ppt

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای ppt - کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای حوادث ناشی از کار 1 امتحانات و تقسیم بندی نمرات یک امتحان میان ترم (بعد از 4...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای ppt

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای ppt - کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای حوادث ناشی از کار 1 امتحانات و تقسیم بندی نمرات یک امتحان میان ترم (بعد از 4...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخهای ایمنی هومورال ppt

پاسخهای ایمنی هومورال ppt - پاسخهای ایمنی هومورال روس مطالب این جلسه: مروری کلی بر پاسخهای ایمنی هومورال و انواع سلولهای B مکانیسمهای پاسخ س...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخهای ایمنی سلولی ppt

پاسخهای ایمنی سلولی ppt - بنام خدا 2 پاسخهای ایمنی سلولی اهداف این جلسه: انواع سلولهای T نحوه فعالیت سلولهای T مکانیسمهای ایجاد سیگنال تو...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت ppt

کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت ppt - 1 کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت 2 ايمنی بيمار PATIENT SAFETY حق بيمار و ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات ppt

نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات ppt - بنام خدا نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات هدف از تجزیه و تحلیل علت ریشه ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی ppt

ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی ppt - بنام خدا ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی سرفصل مطالب: توصیه های کلی در کار با حی...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی