لیست فایل ها - صفحه 9

محصول سالم نهایی سمینار ایمنی غذا ppt

محصول سالم نهایی سمینار ایمنی غذا ppt - محصول سالم چیست؟ بررسی اثر سوء باقیمانده سموم شیمیایی کشاورزی در محصولات کشاورزی مدیریت تلفیقی آفات ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عینک ایمنی ppt

عینک ایمنی ppt - بنام خدا عینک ایمنی Safety Spectacles وسایل محافظت از چشم و صورت به 7 گروه اصلی طبقه بندی می شوند: گروه 1: عینک های ایم...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستگاه ایمنی بدن و ایمانولوژی ppt

دستگاه ایمنی بدن و ایمانولوژی ppt - (Nutrition and Immunology) دستگاه ایمنی بدن و ایمانولوژی بدن انسان توانایی مقابله با تقریبا تمام ارگانیسم...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی برنامه های پیشگیری از حوادث و ارتقاء ایمنی ppt

معرفی برنامه های پیشگیری از حوادث و ارتقا ایمنی ppt - بنام خدا معرفی برنامه های پیشگیری از حوادث و ارتقاء ایمنی تقسیم بندی حوادث حوادث غير ع...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علایم ایمنی ppt

علایم ایمنی ppt - بنام خدا علایم ایمنی مقدمه نگرش های زیادی به منظور کنترل خطرات وجود دارد که معمولا از لحاظ سلسله مراتب به صورت زیر تقسیم ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه ppt

رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه ppt - رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه تقسیم بندی خطرات میکروارگانیسمها: 1 Risk group (بدون ریسک فردی یا کم و ریسک...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفي سيستمهاي ايمني و مراقبت های ایمنی ppt

معرفي سيستمهاي ايمني و مراقبت های ایمنی ppt - معرفي سيستمهاي ايمني و مراقبت هاي ايمني امروزه ایمنی خودرو در عرصه رقابت جهانی از مهمترین عوامل...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان تحقیق ایمنی تانک های ذخیره سازی ppt

عنوان تحقیق ایمنی تانک های ذخیره سازی ppt - بنام خدا عنوان تحقیق: ایمنی تانک های ذخیره سازی به نام خدا مقدمه : در صنایع شیمیایی مواد ارزشمن...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایمنی کار با مواد شیمیایی ppt

ایمنی کار با مواد شیمیایی ppt - بنام خدا ایمنی کار با مواد شیمیایی ايمني كار با مواد شيميايي 1- مفاهيم در ايمني شيميايي 2- نگهداري و استفاد...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی